Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Andrea Deelstra kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Andrea Deelstra, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Andrea Deelstra verstrekt. Andrea Deelstra kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw e-mailadres
  • Uw IBAN-nummer
  • Uw IP-adres

Andrea Deelstra verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Andrea Deelstra uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een maandelijkse incasso, maandelijkse updates per post, regelmatige updates per e-mail. Andrea Deelstra bewaart Uw persoongegevens t/m augustus 2020 of verwijdert deze wanneer U opdracht geeft de overeenkomst te ontbinden.

Andrea Deelstra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan t/, augustus 2020 bewaard.

Andrea Deelstra verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Andrea Deelstra worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Andrea Deelstra gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Andrea Deelstra maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Andrea Deelstra bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Andrea Deelstra te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Andrea Deelstra heeft hier geen invloed op.

Andrea Deelstra heeft Google geen toestemming gegeven om via Andrea Deelstra verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar deelstraa@hotmail.com. Andrea Deelstra zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Andrea Deelstra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Andrea Deelstra maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Andrea Deelstra verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Andrea Deelstra op via deelstraa@hotmail.com.

www.andreadeelstra.nl is een website van Andrea Deelstra. Andrea Deelstra is als volgt te bereiken: Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59528060. E-mailadres: deelstraa@hotmail.com.